مهندس حامد کوچکی نژاد ارم ساداتی

 

.....................

وبلاگ شخصی حامد کوچکی نژاد ارم ساداتی

...............

مهندس حامد کوچکی نژاد ارم ساداتی

وبلاگ شخصی حامد کوچکی نژاد ارم ساداتی

وبلاگ شخصی حامد کوچکی نژاد ارم ساداتی

وبلاگ شخصی حامد کوچکی نژاد ارم ساداتی

...................

/ 2 نظر / 207 بازدید
نگار

پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند......

نگار

ر روی بوم زندگی هر چه می خواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تقدیر را باور نکن تصویر اگر زیبا نبود،نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن خالق تو را شاد آفرید آزاد آزاد آفرید پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن