# درخت

درد دلها ...................

ما ازوناشیم که اگــــــه نوشابه نباشه به آب قانع میشیم ولی دلیل نداره اگه آدم نبینیم به لاشــــــی قانع باشیم... ............................................................................... واقعاً ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 111 بازدید